Advokátní kancelář

Ceny za služby

Odměnu za právní služby sjednávám s klientem individuálně v závislosti na povaze a věcném i časovém rozsahu právní služby.

 

Východiskem je vyhláška č. 177/96 Sb. a vyhláška č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V závislosti na dalších a výše uvedených okolnostech pak advokátní kancelář svým klientům poskytuje též slevy a bonusy.