Advokátní kancelář

Trestní právo
soud-04
  • právní poradenství v oblasti trestního práva
  • obhajoba obviněného
  • zastupování poškozeného v rámci trestního řízení a s tím souvisejícího adhezního řízení
  • řešení dopravních nehod