Advokátní kancelář

Pracovní právo
PA082022
  • vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
  • vztahy z pracovních a obdobných poměrů
  • sepisování smluv, návrhů, žalob
  • zastoupení stran (osob a společností) před soudy