Advokátní kancelář

Právo nemovitostí
foto_08
  • kupní, darovací, zástavní smlouvy, včetně ověřovací doložky
  • nájemní a podnájemní smlouvy
  • problematika věcných břemen, zástavních práv apod.
  • zastupování v rámci řízení před Katastrálním úřadem
  • sporná agenda