Advokátní kancelář

Občanské právo
P4092428
  • byty a bydlení
  • ochrana osobnosti
  • závazkové vztahy (závazky a pohledávky, jejich zajištění a vymahatelnost včetně výkonu rozhodnutí - exekučního řízení)
  • vztahy z odpovědnosti za škodu a vady (náhrady škody při dopravních nehodách, škody na zdraví...)
  • advokátní úschovy