Advokátní kancelář

Rodinné právo
P6292584-rodinne-pravo
  • žaloby o rozvod manželství, vč. příslušných smluv o vypořádání majetku a uspořádání bydlení pro dobu po rozvodu
  • zastoupení před soudem a při jednáních s protistranou
  • majetkoprávní vypořádání společného jmění manželů
  • úprava poměrů k nezletilým dětem
  • zvyšování a snižování výživného pro nezletilé i zletilé děti
  • úprava styku s dětmi
  • určování a popírání otcovství
  • výživné na manžele (manželky, rozvedené manžele-manželky)