Advokátní kancelář

Obchodní právo
P2033587
  • obchodní smlouvy a spory z nich vyplývající pro široký okruh tuzemských i zahraničních klientů, fyzickým i právnickým osobám
  • zastupování a právní porady v insolvenčním řízení, sepisování listin
  • závazkové vztahy (závazky a pohledávky, jejich zajištění a vymahatelnost včetně výkonu rozhodnutí - exekučního řízení)
  • směnečné právo
  • pomoc podnikatelům při otevření své firmy v Kanadě - imigrace