Advokátní kancelář

Poradenství
P2033589 Právní služby jsou poskytovány formou:
  • poradenství a právních konzultací ve všech oblastech práva
  • sepisováním právních listin
  • zpracováním právních rozborů, právních stanovisek
  • zastupování před soudy a jinými státními orgány a institucemi